Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Dziękujemy za zamówienie naszych ciasteczek.

Dokładamy wszelkich starań, by zamówienia docierały do Państwa w najlepszym stanie, jeśli jednak przesyłka została uszkodzona, prosimy o przesłanie na adres mailowy: ciasteczka@ciasteczkazkrakowa.pl niezbędnej dokumentacji fotograficznej tj.:

Wyżej wymienione zdjęcia są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Jest to wymóg przewoźnika, jeśli nie otrzymamy kompletnej dokumentacji fotograficznej, reklamacja nie zostanie uznana.


Oprócz zdjęć prosimy także o wypełnienie i przesłanie skanem załączonego formularza reklamacyjnego.