Regulamin sklepu internetowego

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sprzedawcą towarów jest firma: Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.  Lipowej 36 w Sieprawiu, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000806463, NIP: 6751714803, REGON: 384499252.

Pod adresem: www.ciasteczkazkrakowa.pl firma Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o.  prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej skierowanej do konsumenta oraz przedsiębiorcy.

Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o.  zajmuje się sprzedażą produktów spożywczych i innych i prowadzi sprzedaż wysyłkową z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontakt ze sklepem Ciasteczka z Krakowa jest możliwy za pośrednictwem:

e-maila: ciasteczka@ciasteczkazkrakowa.pl

tel: 12 274 35 06 w godzinach od 8:00 do 16:00 (dotyczy dni roboczych)

Ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które wynoszą 15,00 PLN brutto i są doliczane jednorazowo do każdego zamówienia (za wyjątkiem zamówień odbieranych osobiście). Produkty prezentowane na stronach internetowych sklepu ciasteczkazkrakowa.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji/złożenia zamówienia, które następuje poprzez wysłanie do Zamawiającego e-maila. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Zamawiający do zapłaty ceny i odebrania zamówionego produktu.

 

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny za pośrednictwem strony ciasteczkazkrakowa.pl.

Sprzedawca dopuszcza możliwość przyjęcia zamówienia za pośrednictwem telefonu lub e-maila.

Aby złożyć zamówienie Kupujący dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu – „Dodaj do koszyka”.

Akceptacja koszyka następuje za pomocą przycisku „przejdź do realizacji zamówienia”, w wyniku której Zamawiający jest przekierowany do opcji uzupełnienia danych adresowych Zamawiającego i Odbiorcy. Dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności.

Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia, w szczególności danych teleadresowych, oraz o zaakceptowanie niniejszego regulaminu i zasad polityki poufności

Na koniec Klient składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku „kupuję i płacę”.

 

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.

Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Zamawiającego czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego. W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji czyli takich dla których została zawarta umowa sprzedaży.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie zrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.

Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za przekazanie przez Zamawiającego danych osób trzecich (Odbiorców zamówienia). Wszelkie ewentualne roszczenia związane z udostępnieniem Sprzedawcy danych osób trzecich obciążają Zamawiającego.

Zamawiający może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane i jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.

Standardowy termin kompletacji zamówienia wynosi od 12 do 72 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego, autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych.

Informacja o zamówieniu i etapie jego realizacji każdorazowo dostępna jest drogą mailową, telefonicznie u Sprzedawcy lub jeśli Zamawiający rejestrował się w serwisie, historia zamówień jest widoczna po zalogowaniu na stronie ciasteczkazkrakowa.pl.

Firma Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o.  wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

W szczególnych przypadkach Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1, także bez podania przyczyny, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

Produkty standardowe posiadają znaki graficzne producenta, elementy grawerowane, nalepki oraz inne elementy ozdobne, które mogą być niewidoczne na przykładowych zdjęciach. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. Prosimy szczegółowo upewnić się czy każdy element produktu odpowiada Państwa oczekiwaniom – informacje o produktach mogą Państwo uzyskać drogą telefoniczną: +48 12 274 35 06 lub e-mail: ciasteczka@ciasteczkazkrakowa.pl

Po skompletowaniu zamówienia Sprzedawca dokonuje wysyłki zamówienia zgodnie z wyborem Zamawiającego.

 

 

CZAS REALIZACJI I DOSTAWA ZAMÓWIEŃ

Czas dostawy skompletowanego zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu i miejsca dostawy. Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez wybranego usługodawcę: firmę kurierską DB Schenker (regulamin firmy dostępny na stronie: www.dbschenker.pl).

Wysyłka zamówień następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku - wysyłka od poniedziałku do piątku w przypadku przesyłek kurierskich. Godziny dostaw przesyłek, regulują regulamin wewnętrzny  DB Schenker.

Firma kurierska DB Schenker podejmuje zawsze dwie próby doręczenia przesyłki i w razie nieobecności adresata pozostawia awizo z prośbą o kontakt. Zamówienia wysyłane na adresy firm mogą zostać doręczone do recepcji lub sekretariatu, nie są to doręczenia do rąk własnych.

 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:

kartą kredytową - poprzez internetowy system płatności internetowych PayU (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000806463, NIP: 6751714803, REGON: 384499252.),

przelewem bankowym na rachunek Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. rachunek w KBS: 62 8591 0007 0240 0516 1474 0001 (w tytule należy wpisać numer zamówienia),

poprzez system PayPal.

 

 

WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które na terenie Polski wynoszą:

15,00 PLN dla przesyłki kurierskiej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za wysyłkę, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

 

 

GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI

Znajdujące się w zestawach ciasteczka przyrządzane są według tradycyjnych przepisów i nie zawierają szkodliwych, niedopuszczonych do obrotu spożywczego substancji przedłużających termin przydatności do spożycia. Opuszczając naszą firmę są zawsze kontrolowane pod względem świeżości.

Z uwagi na fakt, iż wysoka temperatura i duża wilgotność wpływają niekorzystnie na wyroby cukiernicze, należy zwrócić szczególną uwagę na sposób przechowywania, wskazany na etykietach umieszczonych na opakowaniach.

 

 

ZWROTY, REKLAMACJE

 

 

Odstąpienie od umowy kupna - sprzedaży.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt.3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt.4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.

W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient wysyła towar na własny koszt.

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Kupujący wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności towaru z zamówieniem i oczekiwaniem otwarciem opakowania produktu.

Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Zwrotowi nie podlegają produkty:

o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.

Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. . ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny.

 

 

Reklamacje

 

Ciasteczka są z natury kruche i pomimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania zewnętrznego oraz kartonika wysyłkowego mogą ze względu na rodzaj dostawy (przesyłka kurierska) ulec ukruszeniu lub ułamaniu, co oczywiście nie obniża ich walorów smakowych i wartości produktu, jednak wizualnie może nie odpowiadać Zamawiającemu. Prosimy wziąć pod uwagę taką ewentualność przed złożeniem zamówienia.

Zgodnie z Ustawią z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dn. 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową, Kupujący traci swe uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż 3 dni od dnia otrzymania towaru dostarczanego do miejsca zamieszkania Kupującego.

Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. , ul. Lipowa 36 32-447 Siepraw lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ciasteczka@ciasteczkazkrakowa.pl. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.

W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy (Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. ) z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia. Produkty nieodebrane lub nieopłacone zwroty podlegają utylizacji w terminie 7 dni od powrotu do magazynów kuriera lub Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. 

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest firma Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Lipowa 36 32-447 Siepraw

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@ciasteczkazkrakowa.pl.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zamówień zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Art. 6, ust. 1 pkt: a,b,c.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingowe i referencyjne są gromadzone oraz przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Art. 6, ust. 1 pkt: a, w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w rozporządzeniu.

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji złożonego zamówienia.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przekazane przez Klienta dane osób trzecich (Odbiorcy zamówienia) wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia

Ciasteczka z Krakowa Spółka Akcyjna nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego). Jednocześnie Ciasteczka z Krakowa Spółka Akcyjna zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

 

 

UWAGI KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia: 24 maja 2018 r.